Spring navigation over
En fisker på Capri knytter net på stranden, B270