Spring navigation over
Udsigt ved Vinderød mod Høbjerg ved Frederiksværk med Lundbyes forældres hus, B254
  • Datering

    1839
  • Værktype / Genstandstype

    Maleri

Forklaring

  • Ser man nu om dage fra landsbyen Vinderød i sydlig retning, genkender man uden videre billedets motiv. Også i dag ses et gult hus med rødt tegltag ved foden af det skovbevoksede Høbjerg. Det er nu skovridderbolig, men fungerede dengang som tjenestebolig for chefen for Raketkorpset – en stilling som Lundbyes far. Oberst Joachim Theodor Lundbye, beklædte fra 1836 til sin død i 1841. Det smalle, gråhvide hus, der på billedet dukker op af buskadset til venstre for forældrenes bolig, leder man derimod forgæves efter. Det er et for længst nedrevet observatorium. Noget taler for, at Lundbye har malet billedet som en pendant til Landskab ved Arresø med udsigt til flyvesandbakkerne i Tisvilde. For det første er de to billeder nemlig nøjagtigt lige store, for det andet ligger billedernes lave horisonter på linie med hinanden, og for det tredje kan de to motiver udmærket være malet fra det samme sted i Vinderød. I billedet af flyvesandbakkerne ser Lundbye mod nord, i billedet af forældrenes hus har han vendt sig 180 grader og ser mod syd. Måske var det dette forhold, som i sin tid tilskyndede Thorvaldsen til at købe dette maleri.

Motiv / Tema