Forklaring

  • Lund kom til Rom i 1802 efter først at have uddannet sig på akademierne i København og Dresden og til sidst hos David i Paris. I Rom indgik Lund i det frugtbare, kunstneriske miljø omkring Thorvaldsen og digteren Friederike Brun. Sidstnævnte kendte han fra Danmark, hvor han havde undervist hendes børn i tegning. Friederike Brun havde de sidste måneder af sit ophold i Rom i 1810 haft de nyankomne Nazarenere – Overbeck (hun kendte hans forældre i Lübeck), Pforr, Vogel og Hottinger – boende hos sig, og her lærte Lund dem at kende, før han begav sig hjemover sammen med fru Brun. Lund håbede i København på at blive professor på Kunstakademiet. Dette lykkedes imidlertid ikke i første omgang, og 1816 drog han tilbage til Rom. Nazarenerne havde i de år, der var gået, etableret sig. Deres kunst havde fundet sit karakteristiske udtryk, og til trods for sin klassicistiske baggrund var Lund meget åben for de nye tendenser. Maleriet af Den hellige Anna og den lille Maria – nazarensk ved sin inderlighed og ungrenæssancestil – menes at være malet 1818 ud fra en skitse af Friederike Brun og dennes plejedatter Emilia Maria Zoëga. 1818 var i øvrigt også året, da Lund og Eckersberg udnævntes til professorer i København. Eckersberg fik stor kunsthistorisk betydning som lærer for de væsentligste af de kunstnere, der kom til at tegne Guldalderen. Men Lund spillede i kraft af sin internationale orientering og gode kontakt til Nazarenerne også en rolle.

Motiv / Tema