Placering

  • 1843
  • Påskrift

Mål

  • Bredde 42,5 cm
  • Højde 58,8 cm

Udstilling

  • Fortegnelse over de ved det Kongelige Akademie for de skjönne Kunstner offentligen udstillede Kunstværker, Det Kongelige Danske Kunstakademi, april 1844, kat.nr. 17