Spring navigation over
Peterspladsen i Rom, B214
  • Datering

    1813 - 1816
  • Værktype / Genstandstype

    Maleri

Forklaring

  • Eckersberg opholdt sig i Rom 1813-16 efter at have studeret hos J. L. David i Paris. Han var med andre ord fortrolig med fransk kunst, da han kom til Rom. En stor oplevelse for ham blev det også at stifte bekendtskab med den dér bosatte franske landskabsmaler P. A. Chauvin, repræsenteret i Thorvaldsens malerisamling. Chauvin arbejdede intenst med liniernes rumskabende muligheder – det såkaldte linearperspektiv. Senere i livet, da Eckersberg var blevet professor ved kunstakademiet i København, udgjorde linearpersperspektivet en af hans helt store kæpheste, men allerede i de Romerske prospekter mærkes en begyndende interesse for perspektiv. Prospektet her repræsenterer ligefrem lidt af en perspektivisk udfordring, eftersom Berninis berømte kolonnade (1656-67) foran Peterskirken ikke er et retliniet bygningsværk, men netop karakteriseret ved sin ovale plan. Eckersberg har placeret sig i søjlernes skygge med blikretningen stik nord, således at pladsens to fontæner med obelisken imellem ses i ovalens lange akse. Eckersberg malede motivet hele tre gange. Sandsynligvis erhvervede Thorvaldsen maleriet under Eckersbergs ophold i byen.

Motiv / Tema