Spring navigation over
Kunstnere i Fincks Kaffehus i München, B197

Forklaring

  • Eckersberg-eleven Bendz havde i 1830 modtaget et rejselegat og begav sig året efter afsted. Rom var som sædvanlig målet, men Bendz gav sig god tid på rejsen. I München opsøgte han som noget af det første Finks Kaffeehaus, der var kunstnernes tilholdssted i München. Dér håbede Bendz at træffe sin ven, den hamborgske landskabsmaler Christian Morgenstern, som han kendte fra dennes akademitid i København. Morgenstern introducerede ham til kredsen af kunstnere, som på billedet ses omkring stambordet. Bendz har selv beskrevet billedet i et brev til læreren Eckersberg:
    “I Forgrunden havde jeg en Del Malere, som jeg daglig kom sammen med, og jeg søgte at gengive det Liv, som herskede der, og at opfatte enhver saa karakteristisk som muligt. I Almindelighed blev der sunget firstemmige Sange, og Øldrikningen spillede, som De ved overalt i Bayern, en vigtig Rolle; i Baggrunden ser man ind i to andre Værelser, og jeg forsøgte at male det ved Lysbelysning, som i Forbindelse med Portætteringen gav mig mange Vanskeligheder at overvinde.” Skulle nogle af de portrætterede kunstnere trækkes frem kunne det være Bendz selv, der ses stående som nummer tre fra højre med pibe i munden. Måske er han lige kommet – manden ved siden af ham, genremaleren Joseph Petzl, er i hvert fald netop i færd med at tage sit overtøj af. Morgenstern sidder yderst til højre ved kunstnerbordet. Forrest bøjer en kunstner sig frem imod en kone, som sælger valdnødder. Det er den norske landskabsmaler Thomas Fearnley, som siden købte billedet af Bendz for kort tid efter at videresælge det til Thorvaldsen. Bendz forlod München i september 1832 sammen med Fearnley og Petzl. Ruten gik over Salzburg og Triest til Venedig. Bendz var imidlertid angrebet af tyfus og døde kun 28 år gammel i Vicenza uden nogensinde at nå Den Evige Stad.