Spring navigation over
Norsk fjelddal, B186

Forklaring

  • At Dahl under sit italiensophold tegnede og malede skitser i Napoli og omegn er det naturligste af verden. At han i Rom udførte malerier på grundlag af skitserne fra Napoli er der heller ikke noget mærkeligt i. At han i Rom også malede norske motiver, som dette, vil dog nok umiddelbart komme bag på de fleste. Men for Dahl fremmede adskillelsen kun fædrelandskærligheden. Han udtrykte det således, at man måtte leve i Rom med kunsten og kunstnerne dér for rigtigt at kunne værdsætte det nordiske landskab. Der var imidlertid også en anden væsentlig grund til, at Dahl malede norske landskaber i Rom. Der var simpelthen efterspørgsel på dem. Skildrere af det italienske landskab var der uendeligt mange af i det romerske kunstmiljø, og konkurrencen var hård, men inden for det nordiske landskabsmaleri havde Dahl helt unikke forudsætninger for at levere varen og derigennem sikre sig en indtjening. Norsk Fjelddal er et rigt sammensat fantasilandskab. Vandet strømmer diagonalt gennem billedet fra bjergene i baggrunden i den ene side til nederste rammehjørne i den anden. Vandets bevægelse krydses af en modsat diagonal: strålerne fra solen bag skyerne. I billedets højre side løfter landskabet sig med et plateau og fjeldene i højre side – i venstre side er landskabet synkende og falder med fossen. Dermed bliver landskabet som en kæmpemæssig organisme, der i højre side ånder ind og i venstre side ånder ud. Ved på den måde at sætte voldsomme modsætninger op over for hinanden, men samtidig betone modsætningernes indbyrdes afhængighed, gør Dahl Norsk Fjelddal til en ægte romantisk naturvision.

Motiv / Tema

Mål

  • Højde 96,8 cm
  • Bredde 134,6 cm
  • Indskrift / Påskrift / Mærkat

    Dahl Mai 1821
  • Type

    Signatur