Forklaring

  • Maleriet viser i modsætning til Kochs vanlige motiver et konkret landskab: bjergene øst for Rom med byen Olevano i mellemgrunden. Konkret er også – som titlen siger – Koch selv. Med pibe i mund og stav i hånd dukker han op over en bakkekam til højre i billedet. Baggrunden for hans overraskende tilsynekomst, der ikke helt rimer med billedets øvrige maleriske hyrdescener, er at Koch i 1806 havde giftet sig med en kvinde, Cassandra Ranaldi, netop fra Olevano. Thorvaldsen og Koch var nære venner. I perioden 1800 – 1803 delte de endog bolig i Rom, og når det så helt sort ud for den ofte økonomisk trængte Koch, trådte Thorvaldsen hjælpende til ved at bestille et værk hos ham. Det er tænkeligt, at Thorvaldsen har bestilt billedet her og bedt vennen om at indføje sit selvportræt.

Motiv / Tema