Motiv / Tema

    • Christian 8.
  • Briggen St. Croix, Livorno-København, 2. juli 1825 - 10. september 1825
  • Antagelig 8