• Antagelig 1822 - 1825
  • Skulptur > Statue

Forklaring

  • Når det ikke drejede sig om portrætopgaver, hentede Thorvaldsen næsten altid sine motiver i bibel eller antik mytologi. Et fåtal af hans værker – deriblandt ”Hyrdedrengen” – har imidlertid ikke en sådan direkte litterær forankring. Det betyder dog ikke, at han sidder dér som taget lige ud af virkeligheden. Skulpturens udtryk er så antikt, at vi ikke forveksler ham med en italiensk knægt fra Thorvaldsens tid – endsige fra vor egen. Han sidder dér, som var han bror til mytologiens hyrdedreng Ganymedes, der blev hentet op til Olympen af Jupiters ørn. Det er med andre ord lykkedes for klassicisten Thorvaldsen at hylle hyrdedrengens nøgne krop i et usynligt – og dog effektivt – antikt slør.

Motiv / Tema