Forklaring

  • Denne eksotiske herre regerede det nu hedengangne rige Oudh, der lå i den nordvestlige del af Forindien nord for Ganges. Pga. sine gode relationer til den engelske kolonimagt, havde han i tidsrummet 1819-27 tilmed titel af konge. Han blev efterfulgt af sin søn, men i 1856 blev landet annekteret af englænderne. Museet erhvervede busten på en auktion i London i 1949.

Motiv / Tema