• 1816 - Antagelig 1820
  • Skulptur > Statue

Forklaring

  • Det er Hebes hverv at skænke udødelighedsdrikken for de andre guder. Det er altså kostbare dråber, hun er sat til at forvalte og fordele, og hun er tydeligvis koncentreret om opgaven. Hun er så rolig – hendes klædedragt folder næsten så regelmæssigt som en antik søjles kanneleringer. Men ifølge myten gik det alligevel galt på et tidspunkt. Hun kom til at spilde og blev sat fra bestillingen.

Motiv / Tema