Forklaring

  • Hovedet er et fragment fra Thorvaldsens frise Alexander den Stores indtog i Babylon (inv.nr. A503). Forrest i frisens lange række af babylonere ses Mazæus sammen med sine sønner (inv.nr. A835-A839). De går den makedonske konge Alexander den Store (356-323 f.Kr) i møde. Mazæus havde været trofast provinsguvernør, satrap, under kong Darius 3. (ca 380-330 f.Kr.) i det store persiske rige. Da Alexander den Store i 331 f.Kr. invaderede landet og sejrede over kong Darius’ styrker ved slaget i Gaugamela nær Arbela, i det nuværende nordlige Irak, skiftede Mazæus imidlertid side. Alexander den Store nåede snart efter til Babylon. Der genindsatte han Mazæus som sin egen provinsguvernør. Mazæus var dog en af de få som fik lov til at beholde sin tidligere position. Hovedet af Mazæus og hans sønner befandt sig oprindeligt i det Christiansborg Slot som brændte i 1884. Under branden blev netop denne del af frisen Alexander den Stores indtog i Babylon så svært beskadiget, at den ikke kunne genopsættes i det nuværende Christiansborg.

Motiv / Tema

Mål

  • Bredde 16 cm
  • Højde 21 cm
    • Slotsbygningskommissionen
    • C.F. Hansen