Andrea Appiani

Antagelig 1822
A629

Mål

  • Diameter 46 cm

Kildebelæg / Litteratur

    • Laila Skjøthaug: Catalogue of Bertel Thorvaldsen's Works, Bertel Thorvaldsen (1770-1844), 2015, 323.