Spring navigation over
Nyårets genius, A548

Forklaring

  • Relieffet “Nytårets Genius” er udført på herregården Nysø nytårsdag 1840. Thorvaldsens gode veninde, baronesse Stampe, beretter: ”Nytaarsaften kom Thorvaldsen og hviskede til mig, at jeg maatte endnu samme Aften skaffe ham noget Leer æltet og trillet, thi han vilde begynde det ny Aar godt. – Kl. 6 om Morgenen var han alt i fuldt Arbeide, og der fremstod den nydelige lille Medaillon ”Nytaar 1840”, en Figur med Vinger og Skøiter paa; den sidste Idée fik han ved at see Børnene glide paa Isen paa Parken udenfor hans Vinduer”. Relieffet viser årets genius, dvs. årets skytsånd i skikkelse af et lille drengebarn med vinger som en engel. Kransen på hans arm, seglet og kornaksene i hans højre hånd, drueklasen i hans venstre og skøjterne på hans fødder symboliserer hver sin årstid. Langs yderkanten af relieffet løber en bort med dyrekredsens 12 tegn.

Motiv / Tema