• juli 1843 - august 1843
  • Skulptur > Relief

Forklaring

  • Genierne kendes på deres attributter: Malerkunstens genius på palet og pensel, arkitekturens i midten på vinkelmål og billedhuggerkunstens genius på hammer og mejsel.