Spring navigation over
Briseis føres væk fra Achilleus af Agamemnons herolder, A489

Forklaring

  • I relieffet skildres en episode fra indledningen af den antikke, græske digter Homers store digt Iliaden, der handler om grækernes ti-årige belejring af Troja. Under et plyndringstogt i omegnen af Troja havde grækerne kidnappet nogle kvinder, som de græske krigere fordelte mellem sig. Den magtfulde kong Agamemnon fik således Chryseis. Achilles fik Briseis. Guderne tvang imidlertid Agamemnon til at slippe Chryseis fri igen, hvilket han kun nødtvungent gik med til på betingelse af, at han så i stedet fik Achilles’ Briseis. Relieffet viser udleveringen af Briseis. Achilles, der ses længst til venstre trængt op i en krog, må bøje sig for overmagten, men hans vrede eller smerte kommer til udtryk ved den anspændte – og for Thorvaldsen atypiske – stilling han indtager. Ifølge Iliaden nægtede Achilles fra da af at tage del i den fortsatte belejring; hans bortvendthed kan ses som billede på dette.

Motiv / Tema