Spring navigation over
Andromeda bortføres af Perseus, A486

Forklaring

  • Ætiopien hjemsøgtes ifølge Ovids Metamorfoser kapitel 4, vers 665-739, af et frygteligt havuhyre, som kun kunne pacificeres, hvis kongens datter blev ofret. Hun blev derfor lænket til en klippe på kysten og ville være omkommet, hvis ikke halvguden Perseus var kommet forbi og hovedkulds havde forelsket sig i hende. En af Perseus’ tidligere, store bedrifter var halshugningen af Medusa, der var så hæslig, at enhver, der så hende, blev forvandlet til sten. Ved halshugningen fødtes den vingede hest, Pegasus, af Medusas blod, og det er netop denne hest, Perseus benytter til at fragte Andromeda bort på. Ser man godt efter, kan man også ane Medusas hoved i Perseus’ venstre hånd. Det er dette hoved, der selv i afhugget tilstand besad sin destruktive kraft, som Perseus har betvunget uhyret med. Drengebarnet er naturligvis Amor, der har haft en finger med i det dramatiske spil.