Spring navigation over
Hyrdinde med en amorin-rede, A424
  • Datering

    Tidligst november 1831
  • Værktype / Genstandstype

    Skulptur > Relief

Forklaring

  • De små amoriner repræsenterer forskellige sider af kærligheden: Amorinen med de lukkede øjne repræsenterer den slumrende kærlighed, de kyssende repræsenterer den aktive, brændende kærlighed, den amorin, der lægger hovedet på hyrdindens arm, håber på kærligheden, den, der klapper hunden repræsenterer den trofaste og den, der flyver bort, den flygtige kærlighed. Måske repræsenterer amorinen, man ikke ser så godt, den hemmelige kærlighed.

Motiv / Tema