• Tidligst 25. marts 1844
  • Skulptur > Relief

Forklaring

  • Ligesom de tre gratier, er de ni muser døtre af Jupiter. De holder til på bjerget Helikon i Grækenland ved kilden Hippokrene og er guder for kunstnerisk inspiration. Når solguden lægger vejen forbi Helikon bliver der fest, og det er netop en sådan lejlighed, som relieffet skildrer. På en lille forhøjning midt i relieffet ses også de tre nøgne gratier. Relieffet er en omarbejdelse af et relief, som Thorvaldsen modellerede så tidligt som i 1804.

Mål

  • Højde 72,5 cm
  • Bredde 159 cm

Udstilling