Spring navigation over
Vincenzo Camuccini, A281

Forklaring

  • Selvom eftertiden ikke har tillagt Camuccinis (1771-1844) historiemaleri den største kunstneriske værdi, var han i datiden en betydningsfuld person. Han bestred således hverv, der gav magt og anseelse. Bl.a. var han general-inspektør for de pavelige samlinger. Og så forstod han, dannet og beleven, at begå sig i de højere kredse. Ligesom vennen Thorvaldsen var han kunstsamler, og busten her blev til efter overenskomst med Camuccini, der til gengæld malede et portræt af Thorvaldsen, som i dag hænger på San Luca-akademiet i Rom.

Motiv / Tema