Spring navigation over
Giovanna Nugent, A239

Forklaring

  • Giovanna (1795–1854) blev født i Napoli som datter af Hertug Raphael Riario-Sforza, og giftede sig i 1815 i Napoli med Greven Laval Nugent-Westmeath, der var irsk af fødsel, men endte som østrigsk feltmarskal. I 1818 var Thorvaldsen i Napoli, og måske var det ved den lejlighed, at busten blev bestilt. En marmorversion tilhører Søfartsmuseet i Rijeka, Kroatien.

Motiv / Tema