Forklaring

  • Wilhelm von Humboldt var tysk baron, statsmand og sprogforsker og levede 1767-1835.