Spring navigation over
Clemens Metternich, A234

Forklaring

  • Den østrigske adelsmand og udenrigsminister i det østrig-ungarnske kejserdømme, Clemens von Metternich (1773-1859), blev portrætteret af Thorvaldsen i Rom i 1819 på opfordring og bestilling af Metternich selv. Marmoreksemplaret af skulpturen nåede uvist af hvilken grund aldrig frem til bestilleren og befinder sig på Thorvaldsens Museum, tillige med Thorvaldsens originalmodel til busten. I alt udførte Thorvaldsen mere end 170 portrætbuster. Borgerskab og adel, konger og tsarer, paver og politikere, nære venner og kunstnere. Alle sad de model for den verdensberømte kunstner. Blandt de mest kendte var Clemens Metternich, der ledede Wienerkongressen i 1814-15, hvor man skulle genskabe stabiliteten i Europa og trække de nye nationale grænser efter Napoleonskrigene. Thorvaldsen har skildret den aristokratiske og klartseende statsmand med myndighed og overblik, men sandelig også med nærvær.

Motiv / Tema