Forklaring

  • Hollandske Jacqueline Elisabeth, født Wieling, blev gift med Herman Schubart (dansk baron og diplomat) i 1789. Ifølge overleveringer fra tiden var hun troende, musikalsk, begavet og ydede et godt modspil til ægtefællens levemandstilbøjeligheder. Thorvaldsen var gode venner med Schubarts og besøgte dem ved flere lejligheder på deres landsted Montenero uden for Livorno, og det var også dér, modellen til denne buste blev modelleret.

Mål

  • Højde 69,6 cm
    • Herman Schubart
  • Korvetten Galathea, Livorno-København, 8. august 1833 - 20. september 1833
  • 58