Spring navigation over
Henrik Hielmstierne, A210
  • Inventarnummer

    A210

Forklaring

  • Henrik Henriksen (1715-80), som han oprindelig hed, var søn af en storkøbmand. Han uddannede sig indenfor teologi og jura. I 1740-42 var han på dannelsesrejse i Europa, hvor han kom i berøring med lærde og fik indflydelsesrige forbindelser i diplomatiet. I 1747 blev han adlet og førte herefter navnet Hielmstierne. Han fungerede som højesteretsdommer, gehejmeråd og præsident for Videnskabernes Selskab. Hielmstierne var yderst interesseret i historie og litteratur. Hans bogsamling udgør i dag en af de fornemste særsamlinger i Det Kgl. Bibliotek.

Motiv / Tema

Mål

  • Højde 53,7 cm