Spring navigation over
Monument over Józef Poniatowski, A123

Forklaring

  • Modelleret 1826/27 med henblik på opstilling i bronze i Warszawa. Poniatowski var polsk statsmand og general. I kampen for sit lands selvstændighed tog han Napoleons parti imod russerne og deres forbundsfæller. Ved slaget ved Leipzig i 1813, som franskmændene tabte, blev Poniatowski hårdt såret og valgte modigt druknedøden frem for tilfangetagelse. Polen havde hermed fået en frihedshelt, der fortjente et monument, og selvom landet med Napoleons nederlag var kommet under russisk overherredømme, var suveræniteten så intakt, at man godt kunne slippe afsted med at bestille en rytterstatue af Poniatowski hos Thorvaldsen. Man udbad sig en statue i stil med den berømte, antikke Marcus Aureliusstatue på Capitol i Rom, og det var også, hvad man fik, men først langt senere. Støbningen af statuen i bronze faldt nemlig sammen med den såkaldte Novemberopstand i Warszawa 1830 og måtte udsættes, eftersom støberiets ovne herunder tjente til fremstilling af kanoner. Russerne nedkæmpede opstanden. Statuen kunne nu blive støbt, men politisk var den russiske velvilje overfor opstilling af nationale, polske monumenter forsvundet. Statuen blev derfor gemt af vejen, og først da Polen efter 1. Verdenskrig genopstod som selvstændig stat, blev Poniatowskistatuen afsløret i Warszawa 1923 – mere end hundrede år efter at Thorvaldsen havde modtaget bestillingen. I 1944 sprængtes statuen i luften, men erstattedes af en ny, udført 1948-51 efter originalmodellen her. Det nye eksemplar var en gave fra den danske stat og Københavns kommune til byen Warszawa. Afsløringen fandt sted i 1952.

Mål

  • Højde 463 cm

Kildebelæg / Litteratur