Forklaring

  • Igennem tiderne har løver ofte fungeret i kunsten som symbolske vogtere af det ene eller andet. Løven her er egentlig sat i verden for at vogte over en berømt mands minde: Karl Philip Schwarzenberg (1771-1820), østrigsk feltmarskal og diplomat. Men mindesmærket, som løven skulle have indgået i, blev aldrig til noget.

Mål

  • Højde 88 cm

Udstilling

  • Fortegnelse over de ved det Kongelige Akademie for de skjönne Kunstner offentligen udstillede Kunstværker, Det Kongelige Danske Kunstakademi, april 1836, kat.nr. 208

Kildebelæg / Litteratur

    • Laila Skjøthaug: Catalogue of Bertel Thorvaldsen's Works, Bertel Thorvaldsen (1770-1844), 2015, 327.1