• 1804 - 1805
  • Tegning

Mål

  • Højde 114 mm
  • Bredde 111 mm
  • God Morgen min Fætter / Godag min Svoger / Hvorledes er Du endnu i[?] Se... / Staae op det er heldig... / Det er Tiid at staa.. / Vil Du ikke gaae ... / Ja vist men ieg.... / ieg [ulæseligt]... / Det er en God... / ieg vil læ[?].../ ieg skal..
  • Påskrift
  • Verso